Szanowni Kontrahenci,

Zgodnie z przepisami dot. przetwarzania danych osobowych (tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Ecomine Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 2 w Gliwicach.

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

  • realizacji zamówień sprzedaży węgla oraz innego asortymentu oferowanego przez naszą Spółkę,
  • ewidencji ruchu materiałowego między kopalniami i innymi miejscami odbioru węgla a kontrahentem, m.in. weryfikacji tożsamości odbierającego zamówienie,
  • nadzoru finansowego nad realizacją zamówień, w tym regulowania zobowiązań oraz windykacji należności,
  • obsługi i rozpatrywania reklamacji,
  • przygotowania i zawierania umów,
  • przekazywania aktualnej oferty i informacji handlowej Spółki,
  • informowania o dostępności i cenach towaru,
  • informowania o prowadzonych projektach przez Spółkę oraz przekazywania informacji branżowych,
  • prawidłowej ewidencji danych w związku z obowiązkami, które na nas nakłada ustawodawca, tj. m.in. na okoliczność ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz 1114 z późń. zmianami).

 

Państwa dane osobowe będą przekazane innym podmiotom jedynie w celu realizacji umowy/zamówień (np. przekazywanie kopalniom danych kierowcy ciężarówki, odbierającego węgiel) oraz państwowym organom uprawnionym w ramach prowadzonych przez nie czynności (organy ścigania i kontrolne, służby, sądownictwo itd.).

Ecomine Sp. z o.o. informuje, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.