Czy wiecie Państwo, że od 1 maja 2018 w związku ze wprowadzoną na terenie województwa wielkopolskiego tzw. uchwałą antysmogową zakazuje się stosowania następujących paliw:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20% (np. drewna kominkowego) ;
  • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
    – wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
    – zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
    – zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %  …..?

Uchwała reguluje także wymogi dot. instalacji spalania!

Więcej informacji w przejrzystej formie w przygotowanym przez nas prospekcie w linku poniżej:

Zmiany w opale w woj. wielkopolskim [kliknij]

 

 

Written by zarzadca