W
powstałej w miejsce Kompanii Węglowej spółce Polska Grupa Górnicza stopniowo wprowadzane są zmiany organizacyjne mające na celu ograniczenie kosztów.
W ramach powyższego PGG wprowadziła „kopalnie zespolone” składające się z kilku sąsiadujących zakładów górniczych:
– Polska Grupa Górnicza sp. z o.o Oddział KWK ROW z siedzibą w Rybniku,
– Polska Grupa Górnicza sp. z o.o Oddział KWK Ruda z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
– Polska Grupa Górnicza sp. z o.o Oddział KWK Piast-Ziemowit z siedzibą w Bieruniu.

Samodzielnymi kopalniami pozostają Bolesław Śmiały i Sośnica.

Z pewnością kolejne działania spółek węglowych będą nastawione na zwiększenie sprzedaży, bo jak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu podsumowany do tej pory maj, był najgorszym, pod tym względem miesiącem w roku.

Artykuł na bazie informacji prasowych portalu wnp.pl

Written by zarzadca