18 sierpnia 2017 Bez kategorii Brak komentarzy

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym i widmem siwego powietrza w naszych miejscach zamieszkania zachęcamy do podpisania petycji do sejmików wojewódzkich:

NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA”

Obalmy mit tworzony wokół węgla, jako nieekologicznego i nieekonomicznego paliwa ciepłowniczego!

Postulaty wnioskodawców:

1. SKUTECZNE EGZEKWOWANIE ZAKAZU SPALANIA ŚMIECI

Szacuje się, że w kotłach przydomowych spala się rocznie około 1 mln ton śmieci, co skutkuje emisją niebezpiecznych, często rakotwórczych substancji do atmosfery.

2. ZAKAZ SPALANIA MUŁU, FLOTU I WĘGLA BRUNATNEGO W KOTŁACH DOMOWYCH

najbardziej emisyjnych paliw węglowych – w kotłach małej mocy. Paliwa te powinny być spalane wyłącznie w specjalnie do tego celu przystosowanych instalacjach przemysłowych.

3. UWZGLĘDNIENIE ELEKTROFILTRÓW W UCHWAŁACH ANTYSMOGOWYCH

Istniejące i projektowane Uchwały Antysmogowe wykluczają możliwość stosowania elektrofiltrów montowanych na kominie. Jest to najnowocześniejsze oraz najprostsze i najtańsze rozwiązanie techniczne, w zakresie poprawy jakości powietrza eliminujące do 95% pyłów.

4. DOBRY MIAŁ NIE JEST ZŁY

Z niepopartych żadnymi badaniami powodów Sejmiki, nie rozumiejąc specyfiki sortymentowej wrzucają miały węglowe i muły do jednego worka. A przecież miał to tylko drobniejsza frakcja węgla.

5. KOTŁY 3 KLASY – SĄ OK

Nieuzasadniony jest widoczny w Uchwałach, zachwyt kotłami klasy 5. Oznacza to 5-8 krotny wzrost kosztu zakupu kotła. Zupełnie wystarczający byłby standard na poziomie 3 klasy.

6. KOTŁY ZASYPOWE – SĄ OK

Nawet restrykcyjna Dyrektywa Unijna Ekoprojekt, dopuszcza kotły z ręcznym podawaniem paliwa (znacznie tańsze w zakupie oraz zasilane powszechnie dostępnymi na rynku paliwami węglowymi).

7. WSPARCIE FINANSOWE – JEST NIEZBĘDNE

W latach 2005–2010 średnio około 22% ludności Polski, czyli około 8,6 mln osób, nie było w stanie podołać kosztom ogrzewania mieszkań zimą w stopniu, który zapewniałby komfort cieplny.

PETYCJĘ MOŻNA PODPISAĆ W LINKU PONIŻEJ:

http://polski-wegiel.pl/sejmiki-tresc-petycji/

Written by zarzadca